giambeovn

Tạ và các thiết bị khác

giambeovn

Đòn tạ Innox Thể Thao 360 phi 50

 

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Mã sản phẩm: ĐT-50
Xuất xứ: USA – CHINA
Chiều dài: 1,8m

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Mã sản phẩm: ĐT-50

Xuất xứ: USA – CHINA

Chiều dài: 1,8m

 

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

Đòn tạ Innox Thể Thao 360 phi 50

Others