giambeovn

Tạ và các thiết bị khác

giambeovn

Đòn tạ Innox thể thao 360 1m8

 

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Mã sản phẩm: DT18
Xuất xứ: USA – China – Taiwan
Kích thước: 1m8

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Mã sản phẩm: DT18

Xuất xứ: USA – China – Taiwan

Kích thước: 1m8

 

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

Đòn tạ innox thể thao 360 1m8

Others