giambeovn

Tạ và các thiết bị khác

giambeovn

Đòn tạ Innox Thể thao 360 1m2

 

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Mã sản phẩm: DT12
Xuất xứ: USA – China – Taiwan
Kích thước: 1m2

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Mã sản phẩm: DT12

Xuất xứ: USA – China – Taiwan

Kích thước: 1m2

 

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

Đòn tạ Innox Thể thao 360 1m2

 

Đòn tạ Innox Thể thao 360 1m2

Others