giambeovn

Tạ và các thiết bị khác

giambeovn

Tạ tay cao su Thể Thao 360 7.5kg

 

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Mã sản phẩm: TT75
Xuất xứ: USA – China – Taiwan
Trọng lượng: 7.5kg

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Mã sản phẩm: TT75

Xuất xứ: USA – China – Taiwan

Trọng lượng: 7.5kg

 

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

Tạ tay phòng Gym Thể Thao 360 7.5kg

 

 

Tạ tay phòng Gym Thể Thao 360 7.5kg

Others