giambeovn

Tạ và các thiết bị khác

giambeovn

Tạ tay cao su 25kg

 

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Mã sản phẩm: TT10
Xuất xứ: USA – China – Taiwan
Trọng lượng: 25kg

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Mã sản phẩm: TT10

Xuất xứ: USA – China – Taiwan

Trọng lượng: 25kg

 

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

3

 

2

 

Tạ tay phòng GYM 25kg

Others