giambeovn

Máy tập nhóm cơ

giambeovn

MG 012A -Máy xô dài

Maytheduc.com

San pham tu website giambeovn.com
Giá:   VNĐ

MG 012A -Máy xô dài

 

 

MG 012A

MG 012A -Máy xô dài

 

 

Máy xô dài

Nhà sản xuất: MBH Fitness

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360

Xuất xứ: USA – Taiwan – China

Mã sản phẩm: MG-012A

Đồng hồ hiển thị thời gian và số lần tập

Kích thước: 1600mm x 1490mm x 2120mm

Bảo hành: 12 tháng

Others