giambeovn

Máy tập nhóm cơ

giambeovn

ML-001 Máy đẩy ngực

Chiều dài: 1371mm

Chiều rộng: 1309mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 220kg

Trọng lượng tạ: 100kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  13,100,000 VNĐ

ml-01

ml-01-ts

Others