giambeovn

Máy tập nhóm cơ

giambeovn

ML-004 Máy tập lưng hẹp

Chiều dài: 1515mm

Chiều rộng: 1228mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 190kg

Trọng lượng tạ: Max 100kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  13,100,000 VNĐ

ld8002

thong-so

Others