giambeovn

Máy tập nhóm cơ

giambeovn

ML-006 Máy tập lưng dưới

Chiều dài: 1321mm

Chiều rộng: 911mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 250kg

Trọng lượng tạ: Max 100kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  13,100,000 VNĐ

ld8002

ts-lung-duoi

Others