giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-19 Máy banh đùi ngoài

Kích thước: 175 x 84 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg

Chuyên mục: . Thẻ: .
San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt19

Kích thước: 175 x 84 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 253 Kg

Others