giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-17 Máy tập bắp chuối

Kích thước: 149 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 249 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt17

Kích thước: 149 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 249 Kg

Others