giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-16 Máy đạp mông

Kích thước: 204 x 93 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt16

Kích thước: 204 x 93 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg

Others