giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-14 Máy đá đùi trước

Kích thước: 142 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 258 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

Kích thước: 142 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 258 Kg

 

Others