giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-13A Máy nằm móc đùi

Kích thước: 177 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 254 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

mt13A

 

Kích thước: 177 x 108 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 254 Kg

Others