giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-13 Máy ngồi móc đùi

Kích thước: 164 x 107 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 267 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

Kích thước: 164 x 107 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 267 Kgmt13

 

Others