giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-12 Máy kéo xô ngắn

Kích thước: 147 x 131 x 165 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt12

 

Kích thước: 147 x 131 x 165 ( Cm )

Trọng lượng máy: 257 Kg

Others