giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-11 Máy tập xoay eo

Kích thước: 123 x 118 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 221 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

Kích thước: 123 x 118 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 221 Kg

 

Video hướng dẫn:

 

Others