giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-09 Máy gập lưng

Kích thước: 137 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 279 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt09

Kích thước: 137 x 115 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 279 Kg

 

Others