giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-04 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Kích thước: 140 x 122 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 235 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt04

 

 

Kích thước: 140 x 122 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 235 Kg

Others