giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-03A Máy tập vai tay

Kích thước: 109 x 125 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 312 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt03A

 

Kích thước: 109 x 125 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 312 Kg

Others