giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-02A Máy ép ngực

Kích thước: 185 x 125 x 137 ( Cm )

Trọng lượng máy: 240 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

mt02A

 

Kích thước: 185 x 125 x 137 ( Cm )

Trọng lượng máy: 240 Kg

Others