giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

MT-01 Máy đẩy ngực

Kích thước: 118 x 139 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 232 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

mt01-1

Kích thước: 118 x 139 x 154 ( Cm )

Trọng lượng máy: 232 Kg

Others