giambeovn

Máy tập Impluse

giambeovn

Máy chạy bộ DC-1952

WORKING SIZE (LxWxH) 1675x770x1250(mm) 65.9x30.3x49.2 (in)

WORKING WEIGHT 73kg / 161lbs

RUNNING SURFACE 445x1300(mm)/17.5x51.2(in)

MOTOR DRIVE Peak 2.0 HP(DC)/Con. 1.25HP(DC)

INCLINE/SPEED 0-12%/ 1-16Km/h

DISPLAY 4 Windows+ LED USER

WEIGHT CAPACITY 100kg/220lbs

CARTON CUBIC SIZE(LxWxH) 1730x760x290(mm) 68.1x29.9x11.4(in) 40'HC 158 Sets

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  19.500.000 VNĐ

Máy chạy bộ điện Gia đình

Others