giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

ML-012 Máy kéo xô ngắn

Chiều dài: 1466mm

Chiều rộng: 1490mm

Chiều cao: 2341mm

Trọng lượng thiết bị:  250 Kg

Trọng lượng tạ: 100 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  13,100,000 VNĐ

Máy kéo xô ngắn ML-012

ml-012-dai

ml-012-thong-so

Others