giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-09 Máy gập lưng

Kích thước ( Cm ): 108 x 126 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-09

 

Kích thước ( Cm ): 108 x 126 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

Others