giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-07 Máy tập tay sau

Kích thước ( Cm ): 102 x 144 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-07

 

Kích thước ( Cm ): 102 x 144 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg

Others