giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-06 Máy tập tay trước

Kích thước ( Cm ): 99 x 143 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-06

Kích thước ( Cm ): 99 x 143 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg

Others