giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-04 Máy tập lưng hẹp (Xô ngồi)

Kích thước ( Cm ): 105 x 118 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-04

Kích thước ( Cm ): 105 x 118 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

Others