giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-03A Máy tập vai bay

Kích thước ( Cm ): 130 x 104 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

Kích thước ( Cm ): 130 x 104 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

Others