giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-03 Máy đẩy vai

Kích thước ( Cm ): 130 x 140 x 150

Trọng lượng máy: 270 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-03

Kích thước ( Cm ): 130 x 140 x 150

Trọng lượng máy: 270 Kg

Others