giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-02A Máy ép ngực

Kích thước ( Cm ): 212 x 135 x 156

Trọng lượng máy: 340 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-02A

 

Kích thước ( Cm ): 212 x 135 x 156

Trọng lượng máy: 340 Kg

Others