giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-020 Máy gánh bắp chuối

Kích thước ( Cm ): 135 x 110 x 193

Trọng lượng máy: 250 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

 A9-020

Kích thước ( Cm ): 135 x 110 x 193

Trọng lượng máy: 250 Kg

Others