giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-02 Máy ép ngực vuông

Kích thước ( Cm ): 123 x 142 x 150

Trọng lượng máy: 275 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-02

 

 

Kích thước ( Cm ): 123 x 142 x 150

Trọng lượng máy: 275 Kg

Others