giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-019 Máy banh đùi ngoài

Kích thước ( Cm ): 133 x 85 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

A9-019

 

Kích thước ( Cm ): 133 x 85 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

Others