giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-018 Máy ép đùi trong

Kích thước ( Cm ): 143 x 93 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-018

 

Kích thước ( Cm ): 143 x 93 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg

Others