giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-017 Máy tập nhóm bắp chuối

Kích thước ( Cm ): 139 x 95 x 148

Trọng lượng máy: 212 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-017

Kích thước ( Cm ): 139 x 95 x 148

Trọng lượng máy: 212 Kg

Others