giambeovn

Máy tập Impluse

giambeovn

Máy chạy bộ điện IT 307 impulse

WORKING SIZE (LxWxH) 1900x880x1230(mm) 74.8x34.6x48.4(in)

WORKING WEIGHT 100.5kg/222lbs

RUNNING SURFACE 500x1520(mm)/19.7x59.8(in)

MOTOR DRIVE Peak 3.0 HP(DC)/Con. 1.75HP(DC)

INCLINE/SPEED 0-12%/ 1-18Km/h

DISPLAY 1 Windows LED+Dot Matrix USER WEIGHT CAPACITY 130kg/285lbs

CARTON CUBIC SIZE (LxWxH) 1995x915x370(mm) 78.5x36x14.6(in) 40'HC 90 Sets

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  28.500.000 VNĐ

Máy chạy bộ gia đình

Others