giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-016 Máy đá chân đa năng

Kích thước ( Cm ): 122 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 290 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-016

Kích thước ( Cm ): 122 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 290 Kg

Others