giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-015 Máy đạp đùi

Kích thước ( Cm ): 197 x 111 x 183

Trọng lượng máy: 445 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-015

Kích thước ( Cm ): 197 x 111 x 183

Trọng lượng máy: 445 Kg

Others