giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-014 Máy móc đùi sau

Kích thước ( Cm ): 108 x 128 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

A9-014

Kích thước ( Cm ): 108 x 128 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

Others