giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-013A Máy nằm móc đùi

Kích thước ( Cm ): 164 x 113 x 154

Trọng lượng máy: 255 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-013a

Kích thước ( Cm ): 164 x 113 x 154

Trọng lượng máy: 255 Kg

Others