giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-012B Máy kéo xô ngắn

Kích thước ( Cm ): 136 x 129 x 181

Trọng lượng máy: 300 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

 

A9-012b

Kích thước ( Cm ): 136 x 129 x 181

Trọng lượng máy: 300 Kg

Others