giambeovn

Máy tập bụng

giambeovn

A9-012A Máy kéo xô dài

Kích thước ( Cm ): 178 x 134 x 184

Trọng lượng máy: 360 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-012a

Kích thước ( Cm ): 178 x 134 x 184

Trọng lượng máy: 360 K

Others