giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-012 Máy kéo xô ngắn

Kích thước ( Cm ): 125 x 86 x 233

Trọng lượng máy: 335 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-012

 

Kích thước ( Cm ): 125 x 86 x 233

Trọng lượng máy: 335 Kg

Others