giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-010A Máy gập bụng dưới

Kích thước ( Cm ): 97 x 130 x 150

Trọng lượng máy: 285 Kg


San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-010A

Kích thước ( Cm ): 97 x 130 x 150

Trọng lượng máy: 285 Kg

Others