giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-010 Máy gập bụng

Kích thước ( Cm ): 104 x 132 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-010

Kích thước ( Cm ): 104 x 132 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

Others