giambeovn

Giàn tạ đa năng

giambeovn

A9-01 Máy đẩy ngực

Kích thước ( Cm ): 140 x 138 x 166

Trọng lượng máy: 290 Kg

San pham tu website giambeovn.com
Giá:  Liên Hệ VNĐ

A9-01

 

Kích thước ( Cm ): 140 x 138 x 166

Trọng lượng máy: 290 Kg

Others